Рециклиране на хладилници

Рециклиране на хладилници


Инсталациите на  Eldan Recycling за рециклиране на хладилници намаляват техния размер и ги сепарират на различни фракции – желязо , PUR пелети (използваеми в инсталации за изгаряне), органични вещества (предимно пластмаси) и цветни метали. Капацитетът може да достигне до 80  хладилника на час.
Линията не позволява вредните CFC / пентан газове да се изпарят в атмосферата и в същото време ефективно рециклира твърдите материали.