Рециклиране на твърди битови отпадъци

Рециклиране на твърди битови отпадъци


Усъвършенстваните системи и оборудване за преработка на твърди битови отпадъци, доставяни от CP, са проектирани за дълготрайна работа и доказано осигуряват висока производителност, съчетана с максимална степен на оползотворяване на отпадъците. Те постигат най-доброто качество на крайния продукт в момента.