Търговски & Промишлени отпадъци

Търговски & Промишлени отпадъци


Системите на СР Group са проектирани да сортират отпадъци, генерирани от фабрики, офиси, магазини и други предприятия. Входящият материал обикновено се състои от офис отпадъци, опаковки, производствени отпадъци и може да включва влакна, картон, дърво, метал, стъкло, текстил, органични материали, контейнери и други материали.

Галерия