Производство на крайни изделия

Производство на крайни изделия


Пресите и спомагателното оборудване на Salvadori ви предлагат възможност да добавите стойност на каучуковият гранулат и прах, като ги преобразувате в готови изделия. По този начин ще завършите цикъла от употребени гуми, през механичното им гранулиране до производство на крайно, продаваемо изделие.