Входящ материал § Продукция

Входящ материал § Продукция


 

Входящ материал

Линията на Eldan е оборудвана за рециклиране на хладилници, които работят със CFC/пентанови газове/течност. Основните предимства са ефективното рециклиране на твърдите материали, като в същото време не позволява вредните вещества да се изпаряват в атмосферата.
Инсталацията е проектирана за раздробяване на хладилници с максимален размер 2000 х 1200 х 1000 мм. (по-големите трябва да бъдат намалени по размер преди обработката).
 

Продукция

По време на процеса на рециклиране хладилникът се намалява по размер и се разделя на:
  • Желязо - по-малки от 40 мм. фракции, готови за продажба.
  •  Пелети PUR - могат да се използват в инсталации за изгаряне.
  • Органични фракции - главно пластмаса, готова за продажба.
  • Цветни метали - готови за продажба.
Остатъкът от хладилника се дегазифицира в два етапа:
  • Етап I: Маслото и CFC/пентан/бутан газовете се всмуква от смукателен апарат. Газът се отделя от маслото и се събира в затворени съдове за газ. Маслото се изпомпва в открит съд. Остатъчният газ в маслото е по-малко 0,05%. Извлеченият газ е възстановен до 99%.
  • Етап II: Част от азота, използван за намаляване на нивото на кислород в режещата камера на хладилната кула, се възстановява и рециклира в циркулираща система с цел консумацията му да се сведе до минимум. Газът се събират в затворени съдове. Възстановяването му е до 99%.

Галерия