Обработка на гуми

Обработка на гуми


Поради генерирането на големи обеми, вече употребените гуми се считат за един от най-проблемните източници на отпадъци, създавайки висок риск от пожар, токсични емисии в атмосферата, замърсяване на подземните води и много други. От 1983 г. компанията Salvadori предлага решения за отговорно рециклиране на гуми, като проектира и произвежда оборудване, обхващащо целия процес на превръщане на старите гуми от отпадъци в ценен продукт, като същевременно създава екологична полза.

Salvadori доставя машини за всяка стъпка от процеса на рециклиране на стари гуми:
Hercules 45 & Hercules 90 – отстраняват се металните обръчи на гуми от камиони и оф-роуд гуми преди последващата им обработка в инсталация за раздробяване.
MT REX – това е оборудване за отстраняване на металните обръчи и намаляване на размера на най-големите оф-роуд гуми и гуми за тежкотоварна техника преди тяхната обработка в инсталацията за раздробяване.
Wolverine  - намалява размера на гумата на по-малки парчета, които след това могат да бъдат обработени чрез раздробяване, създаване на енергия от скрап или пиролиза.
Машина за обработка на твърди гуми - произвежда мулч, натрошен материал и каучук на прах с различни размери.

Системите за раздробяване преработват парчетата гуми в отделни фракции: стомана, текстилни влакна и каучук под формата на трохи или прах, които могат да бъдат допълнително обработени за получаване на широка гама от крайни продукти.