Цялостни решения

Цялостни решения


Линиите за рециклиране на хладилници на Eldan Recycling обхващат всичко - от предварителното нарязване до сепариране на материалите. Инсталациите могат да бъдат проектирани да отговарят на специфичните изисквания на клиентите с производителност съответно 40-50 или 70-80 хладилника/час.

Галерия