Рециклиране на електронна скрап

Рециклиране на електронна скрап


Рециклирането на електрически и електронни отпадъци (WEEE) постави пред фирмите големи  предизвикателства. Основната причина е, че материала е комплексен и разнообразен, съдържа опасни вещества, като олово, живак или някои забавящи горенето вещества, но също и благородни метали като злато и сребро, различни други метали и широка гама от пластмаси. Всяка година 50,000,000 тона електронни отпадъци се генерират в световен мащаби и поради непрекъснатото увеличение на продажбите, рециклирането на електрониката трябва да бъде винаги на дневен ред.
Всички артикули, упоменати в Директивата за WEEE на ЕС Приложение 1B, могат да бъдат обработвани в инсталациите на Eldan Recycling за рециклиране на електрическа и електронна скрап с изключение на хладилници и фризери, които изискват специална обработка в проектирана за целта линия.
Ние доставяме стандартни инсталации с капацитет от 800-7.000 кг. продукция/час, но също така можем да ви предложим линия, проектирана според вашите конкретни нужди или дори комбинирани линии, които могат да се използват за рециклиране на множество материали, като кабели § WEEE или гуми, кабели § WEEE.
Преработвайки електронни отпадъци чрез инсталациите на Eldan, Вие ще можете да извлечете чисти фракции от различните материали като желязо, неръждаема стомана, цветни метали (алуминий, мед, месинг и печатни платки), рафинирани материали, съдържащи  например мед, месинг, цинк, олово и скъпоценни метали , както и органични фракции, съдържащи пластмаса, гума, дърво, текстил и прах.


              

Галерия