Цялостни решения

Цялостни решения


Разработваните от Eldan машини и линии са фокусирани изцяло върху клиента и пазара. Те дават възможност на фирмата да помага на всички клиенти, независимо дали тепърва навлизат в бизнеса  или имат богат опит в рециклирането и искат да подобрят своето оборудване. Eldan предлага модулни системи, което означава, че клиентът може да стартира с малка инвестиция, и впоследствие да увеличи производството или да подобри качеството на рециклираната продукция чрез добавяне на допълнителни машини към системата с течение на времето.
Много от нашите клиенти, особено в областта на рециклирането на гуми, искат гъвкавостта да произвеждат различна по размери продукция, а многофункционалното оборудване на Eldan им позволява да направят това.
За да се постигне искания от клиента краен продукт, се предлагат различни стандартни инсталации за рециклиране. Те са и отправна точка за проектиране на персонални рециклиращи линии, които да отговарят на специфичните изисквания на клиента.