Рециклиращи линии-D&E

Рециклиращи линии-D&E


Линиите D&E могат да превърнат цялата гума във висококачествен каучуков гранулат и да отделят текстилните и стоманени фракции. От входящият материал ще се получи гранулат с размери 1-4 мм. и с чистота 99,9% (предварително отделени стомана и текстил). 
Необходимият обем входящ материал на инсталацията се обсъжда внимателно и се решава заедно с крайния клиент, взимайки под внимание наличното количеството отпадъчни гуми към момента и в бъдеще.