Дисково сито

Дисково сито


Дисковото сито е универсално и не изисква голяма поддръжка. То автоматично отделя леките плоски боклуци  от контейнерите и 2D от 3D материала. Ситото ефективно разделя  фракциите на различни размери. 

Основните предимства на дисковото сито са:
  • Мощна технология, която може да обработва до 3 пъти повече тонаж от балистичните сепаратори.
  • Ситото има малки отвори, които намаляват отделянето на плоските и леки фракции заедно с контейнерите.
  • Дисковете, задвижвани с колани, предотвратяват задръствания и заплитане на материал.
  • Скоростта на ситото и ъгълът му могат лесно да се регулират за оптимално сортиране.

   

Галерия