Сортиране на пластмаса

Сортиране на пластмаса


CIRRUS и L-VIS са оптични сортировачи от най-ново поколение, които са резултат от постоянни изследвания и разработки на отделите на MSS. Те използват най-новите технологии в сортирането на пластмасови бутилки и люспи.

Сортиране на пластмасови бутилки
Оптичните сортировачи на MSS покриват практически всички ваши нужди, независимо дали искате да отделите пластмасата от останалите отпадъци (битови, индустриални, от търговската мрежа и др.), да сортирате пластмаси по вид и цвят във вашия завод за рециклиране на разделно или смесено събрани отпадъци,  или искате допълнително да обработите вече сортиран PET или полиетилен материал чрез отстраняване на цветни замърсявания и смола.

Сортиране на пластмасови люспи
Оптичните сортировачи L-VIS и CIRRUS имат сензори с висока разделителна способност, които откриват различни цветове и материали и могат да сепарират частици с размер по-малки от 25 мм.


    

Галерия