Линия за рециклиране на лампи

Линия за рециклиране на лампи


Линията за рециклиране на лампи може да обработва различни по размери и вид лампи (луминесцентни лампи, халогенни и енергоспестяващи крушки, светодиоди и др. ) и да генерира възможно най-чистите фракции, които имат съответно и по-висока  стойност. Инсталацията първо натрошава лампите и след това разделя материала на фракции от стъкло, флуоресцентна прах и цокъл/е-база.
За да се постигне по-добро качество на продукцията, линията е проектирана с две станции за ръчно подаване - една за компактни флуоресцентни лампи (CFL) и предварително натрошени лампи и една хоризонтална маса за подаване на луминесцентни тръби (TL). Машината сепарира крайната продукция, като отделя стъклото в Биг бег чували и всички останали фракции материали в отделни барабани от стомана.
Важно е да се подчертае, че работата на линията за рециклиране на лампи се основава на сух процес, който е най-екологичният начин да се разделят ценните компоненти на лампата и в същото време да се изолира съдържащия се в тях живак.Галерия