Дестилатор с партиден процес на работа

Дестилатор с партиден процес на работа


Партидният дестилатор на MRT е в състояние да обработва всички видове отпадъци от лампи, електрически устройства, батерии и термометри. Освен това е най-доброто решение, когато става въпрос за силно замърсени с живак отпадъци с по-високо съдържание на органични вещества като например живачни цинкови батерии, зъбна амалгама, медицински отпадъци, утайки и отпадъци от военната и химическата промишленост.
Машината е напълно автоматична, което гарантира оптимална ефективност и изключителна безопасност. За да се улесни процесът, всички основни функционални параметри като налягане, температура и времетраене на процеса се настройват в съответствие с обработваните отпадъци.
 

Галерия