Инсталации с малък § среден капацитет

Инсталации с малък § среден капацитет


В зависимост от капацитета, REDOMA доставя три вида линии за рециклиране на кабели: Thunderhawk, Powerkat и Firefox. Стандартната конфигурация включва машина за рязане, гранулатор и сепаратор. Според нуждите на клиента всички машини могат да бъдат използвани самостоятелно или като част от цялостна линия за рециклиране.