Инсталации с голям капацитет

Инсталации с голям капацитет


Ако разполагате с голямо количество кабели за обработка, то тогава най-вероятно ще ви трябва някоя от линиите за рециклиране на кабели на Eldan с капацитет от 2000 до 4000 кг. продукция / час  или дори специално проектирана такава с по-голям капацитет от 6 000, 8 000 или дори 10 000 кг. продукция / час.
Линиите за рециклиране на кабели Eldan са известни с високите си показатели и същевременно ниските производствени разходи. Инсталациите гарантират минимална загуба на ценни метали и чистота на получения изходен продукт  99,5% (съдържание на метал). Цялостните линии и  отделните машини са разработени въз основа на добре известна и доказана механична технология за намаляване на размера и сепариране - това означава, че при този процес няма топене и не се изисква  химическото третиране.
В линиите за рециклиране на кабели вие ще можете да обработвате всички видове сухи кабели (намотъчни проводници, оплетени кабели, комуникационни кабели, кабели за автомобилни инсталации, захранващи кабели с медни и алуминиеви проводници, медни жици, ACSR-жици и смесени битови кабели), многожилни силиконови проводници и подземни кабели

             

Галерия