Сортиране на електронна скрап

Сортиране на електронна скрап


MSS предлага няколко сензора с висока разделителна способност в новите оптични сортировачи L-VIS и CIRRUS, както и доказаният през годините изцяло метален детектор за сепариране на предварително натрошени електронни отпадъци  със среден размер на частиците по-малко от 50 мм.
По този начин Ви даваме възможност  да сортирате електронни отпадъци според цвета или вида на материала, било то печатни платки, цветни метали, неръждаема стомана, медни проводници (с покритие и без покритие), пластмаси  и т.н.