Дестилатор с непрекъснат процес на работа

Дестилатор с непрекъснат процес на работа


Дестилаторът с непрекъснат работен процес е проектиран за обработка на същите материали като партидния дестилатор, но при по-големи обеми. Той е в състояние да работи 24/7 и е също толкова ефективен, безопасен и напълно автоматичен като партидния дестилатор.


Галерия