Сито тип шнек

Сито тип шнек


Ситото тип шнек е революционна машина, проектирана по технология, даваща възможност за бавно износване и осигуряваща надеждно сепариране по размер при големи обеми.

Основните предимства на ситото тип шнека са:
  • Оразмерява материала с помощта на серия конзолни шнекове, които намаляват заплитанията на материала и задръстванията.
  • Намалява се ръчното сортиране.
  •  Малка поддръжка и минимално износване.
  • Три изхода за фракциите: отгоре, отдолу и странично.
  • Надеждно сепариране по размери при голям обем.

           

           

Галерия