Сито без заплитане

Сито без заплитане


Ситото е конструирано с бързо въртящи се дискове и много големи роторни валове, за да се предотврати заплитането на материал  и да се намали блокирането, което пък води до по-качествени потоци от хартия и контейнери.

Основните предимства на ситото, предотвратяващо заплитането са:
  • Прецизно отделяне на всички видове печатна хартия и големи текстилни влакна от материалния поток.
  • Големите валове предотвратяват риска от заплитане.
  • Опростен дизайн с минимален брой дискове и малко количество вложена гума.
  • Движението без прищипване на валовете елиминира риска от задръстване на ситото в следствие на заклещен материал.
  • Ситото е съобразено с всички изисквания за безопасност. Предлага се с голяма врата за достъп, което прави поддръжката и смяната на дискове лесна за изпълнение.

Галерия