BG ENBG
 
 
 

CFC/Пентан Втечняваща система

CFC/Pentane Liquefaction System

           CFC/Pentane Liquefaction System

 

Системата за втечняване на CFC/Пентан напълно пречиства сместа от органични и неорганични газове до Европейските стандарти за газови емисии. Тази смес от газове се формира по време на механич ното рециклиране и възстановяване на раздуващите агенти от изолацията на хладилниците и фризерите.

Азотът, който се използва за да намали нивото на кислород в камерата за рязане на Хладилната Кула, се възстановява и рециклира в затворена кръгова система, така че да се намали допълнителна консумация. След това газовете се събират в затворен газов контейнер.

Това е вторият и последен етап от извличането на газовете от хладилниците.

Eldan and Arcon company logos