BG ENBG
 
 
 

Система за Извличане на CFC/Масло

 

CFC/Oil Suction Unit

CFC/Oil Suction Unit

 

 Извличащата Система Eldan за CFC/Масло е подходяща за запалими (Изобутан, Пропан) и незапалими фреони. Тя има капацитет от 30 - 80 хладилника на час и извършва първия етап от извличането на газ.

Маслото и CFC/Пентан/Бутан газовете се всмукват в Система за Извличане на CFC/Масло. След като газът се отдели от маслото, той се съхранява в затворени газови контейнери. Маслото се изпомпва в открити контейнери.  

Следващият етап от извличането на газове включва последните главни компоненти от Линията за Рециклиране на Хладилници - CFC/Пентан Втечняваща Система.

Eldan and Arcon company logos