BG ENBG
 
 
 

Гранулатор

 

Pelletizer            

 

    Pelletizer

 

Гранулаторът е съоръжението, чрез което полиуретановата пяна се пресова под формата на гранули. В същото време остатъчните фреони се изсмукват чрез CFC / Пентан Втечняваща Система.

Материалът следва да бъде разделен чрез Лентов Магнит, който премахва освободените сто манени части. Минималната степен на чистота след това е 98%. Останалата част преминава през Вихров Токов Сепаратор, който разделя материала на пластмасови и Алуминиеви / Медни частици.

Eldan and Arcon company logos