BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Хладилник за рециклиране  

Хладилник за рециклиране

Refrigerator Recycling

Инсталацията за Рециклиране на Хладилници Eldan е идеалното решение за рециклиране на хладилна техника. С повече от 50 години опит в рециклиращата индустрия, системите за преработка на Eldan са сред водещите по отношение на технология и изпълнение. Инсталацията за Рециклиране на Хладилници на Eldan е способна да раздробява голям набор от хладилници, включително най-големия размер 2000 x 1200 x 1000 мм (височина x широчина x дълбочина). Хладилници, които са по-големи, трябва да бъдат намалени до тези размери преди тяхната преработка.


Пълната Рециклираща Инсталация за Хладилници Eldan, която включва всичко- от предварително нарязване до сепарация, може да се раздели на следните етапи:

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

По време на първия етап хладилниците се разтоварват и класифицират. Кабелите се отрязват и вътрешните стъкла се събира в специални контейнери. Всички CFC газове (фреони), Пентан газове, Изобутан газове и масло се извличат и компресорите се демонтират.

 

РЯЗАНЕ

Следва транспортиране на хладилниците до Хладилна Кула през шлюз. Хладилната Кула е уникално комплексно съоръжение, което комбинира The Super Chopper и The Heavy Pre-Granulator. Това прави възможно затвореното рязане в камерата и се елиминира риска от пожар и експлозия. Размерът на продукцията, която излиза от Хладилната Кула е приблизително 30мм.

 

СЕПАРИРАНЕ

Сл едващата стъпка в този процес включва разделяне на полиуретановата пяна и транспортирането и до отделение за гранулиране -„Гранулатор". Това се прави чрез Зиг-Заг Вятърни Сепаратори. В Гранулатора полиуретановата пяна се пресова на гранули. В същото време, останалите CFC- газове се отвеждат навън в CFC/Пентан Втечняваща Система.

Металните частиците се отделят чрез лентов магнит. Останалите частици минават през Вихров Токов Сепаратор , където се разделят на алуминий/мед и пластмасови частици.

 

ДЕГАЗИФИКАЦИЯ

Стъпка 1 - Система за Засмукване на CFC/Масло


Маслото и Фреон/Пентан/Бутан газовете се засмукват през Засмукваща Система за CFC/Масло. Газът се отделя от маслото и се събира в специален затворен съд за газове. Маслото се изпомпва в отворен съд.


Стъпка 2 - Втечняваща Система за CFC/Пентан

Азотът, който се използва за намаляване на нивото на кислорода в отделението за рязане в Хладилната Кула, се възстановява и рециклира в затворена кръгова система за да се намали консумацията. Газовете се събират в специални затворени съдове за газове.


  Изтеглете брошура Рециклиране на Хладилна Техника (1.04 MB) Get Adobe Reader

Eldan and Arcon company logos