BG ENBG
 
 
 

Сепаратор с вихрово движение

Eddy Current SeparatorEddy Current Separator


За сепариране на цветните метали, Eldan включва два сепаратора с вихрово движение на различни етапи в линията. Първата машина отговаря за отделяне на цветните метали от тежката смесена фракция c метали.

След допълнително намаляване на размера при мултифункционалната нарязваща машина, вторият сепаратор с вихрово движение разделя цветните метали от леката вечефракция метали.

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - СИСТЕМА С ВИХРОВО ДВИЖЕНИЕ

Системата с вихрово движение се състои от следното:

  • Вибриращ подаващ механизъм, отговарящ за отделяне на материала,
        равномерното му разстилане по повърхността на подаващия механизъм и
        подаването на материала към сепаратора за цветни метали.

        Задвижващ двигател за вибриращия подаващ механизъм: 2 x 0,8 kW


    Скорост на подаване: Приблизително 0,3 м/сек

    Задвижващ двигател за магнитния ротор: 4,0 kW

    Задвижващ двигател за лентовия конвейр: 1,5 kW

  • Сепаратор за цветни метали, отговарящ за отделяне на металните частици в
        смесената фракция.

 

Eldan and Arcon company logos