BG ENBG
 
 
 

Машина за раздробяване S1000

S1000 Shredder

                S1000 Shredder

Като първа машина в линията, машината за раздробяване S1000 отговаря за основното намаляване на размера на WЕЕE материала.Скрапът се намалява до размер, който позволява по-голямата част от феромагнитните материали да се отделят от цветните материали/изолация и пластмасовата фракция.

След намаляване на размера в машината за раздробяване материалът преминава под надлентов магнит, които автоматично разделя железните частици от потока с материали.

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - МАШИНА ЗА РАЗДРОБЯВАНЕ S1000

Дължина на ротора 1000 mm
Диаметър на ротора 700 mm
Мощност на двигателя* 250 kW, 990 rpm, 50 Hz
Отвор на камера за рязане 450 x 1000 mm 
Ударни пръ стени 28
Ударни планки 4
Общо тегло Приблизително 25000 kg
Размери 8200 x 5100 x 6400 mm (дължина x широчина x височина)

* Стандартно напрежение


Натиснете тук за да видите видеото за Mашина за раздробяване

Eldan and Arcon company logos