BG ENBG
 
 
 

Маса за сепариране C22

Separation Table C22              Separation Table C22


Масата за сепариране се използва за окончателното разделяне на смесената фракция на органична (пластмасова) фракция и смесена фракция метали.

Изходният продукт от масата за сепариране се разделя на четири фракции:

 

Прах  - Извежда се през системата за прах
Метална фракция  - взема се от горната част на наклона. Металната част е
   почти 100% чиста в този момент в този преработка
Пластмасова фракция  - взема се от долната част на наклона
Средна фракция  - взема се от средата на наклона. Тази фракция се връща
   обратно за допълнителна обработка

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - C22 

Площ на площадката 1,44 m2
Захранване* 3 ph, 400 V, 50 Hz 
Височина на входното отверстие 1750 mm
Размери 2780 x 1590 x 2600 mm (дължина x широчина x височина)
Количество материал, пропускан през системата / Тонове за час** 3

 

* Стандартно напрежение
** На базата на алуминиеви кабели с едножилен проводник

 

Eldan and Arcon company logos