BG ENBG
 
 
 

непрекъснат поточен дестилатор

Continuous Process Distiller   Continuous Process Distiller


Дестилаторът за непрекъсната обработка е създаден за условия на висока производителност . Той е способен да обработи 5-кратно повече флуоресцентен прах и други ниско органични материали в сравнение със стандартния дестилатор. Тази способност за обработка на големи обеми материали се дължи на непрекъснатата работа на дестилатора: той може да работи 24 часа на ден.

Дестилаторът за непрекъсната обработка използва технологията от традиционните дестилатори, но традиционната глава е заменена от барабан, направен от термо и корозионно устойчива стомана. Материалите, съдържащи живак се пренасят без прекъсване през този стоманен барабан и се нагряват до температури от 500 - 700ºC.


По време на процеса на нагряване, живачните пари се освобождават от отпадъчните материали и непрекъснато се прехвърлят към охладителната система, където живакът се кондензира в свободно плаващ течен живак. Обработения живак има средно ниво на чистота от 99,99%, в зависимост от концентрацията на живака преди обработката.

 

Техническа спецификация:

 
Изпълнение:  
Капацитет : Прибл. 600 л. луминесцентната
  пудра или отработени тръби
Hg Емисии в Атмосферата : Максимум 0,025 мг/м3
Hg Концентрация при Отпадъците : Максимум 0,05 мг/л
Hg Чистота : Д 99,99%
Степен на Възстановяване : Д 99,99% (В зависимост от
  обработвания материал)
   
Размери:  
Приблизително необходимо място за инсталация  : 50 m2
   
Консумация : Приблизително 25 kW 

 

  Изтегляне на брошура за дестилиране с непрекъснат цикъл на обработка (304 KB) Get Adobe Reader

MRT and Arcon company logos