BG ENBG
 
 
 

MRT Дестилаторите

MRT разработва и произвежда пълна гама дестилатори, за да се приспособи към различните изисквания за капацитет. Софтуерът може също така да бъде пригоден за широко спектър от отпадъци. Патентованите дестилатори на MRT са в търговската мрежа над 20 години и високата степен на живачно възстановяване, която предлагат ясно показва защо MRT дестилаторите са най-високо уважаваните продукти на пазара днес.

По време на дестилационния процес, опасният живак се извлича от отпадъците, съдържащи живак като флуоресцентни тръби, батерии и термометри. Процесът е изцяло автоматичен, което го прави по-безопасен, тъй като се елиминира риска от човешка грешка.

Има два налични вида дестилатори: Дестилатори за партидна обработка и Дестилатори за продължителна обработка. Вашият избор зависи от вида на отпадъците и обема на материалите, които възнамерявате да обработвате.

Партидните дестилатори са предназначени да обработват умерени обеми на силно смесени материали или материали със сравнително високо съдържание на органични вещества.

Dестилаторите за продължителна обработка са предназначени да обработват големи обеми от слабо смесени отпадъци със слабо съдържание на органични вещества.

 

MRT and Arcon company logos