BG ENBG
 
 
 

MRT (HID) Трошач

 

MRT HID Crusher


За безопасното разтрошаване на лампи, съдържащи живак, HID трошача на MRT е най-добрата система на пазара в момента. Системата е много компактна, лесна за монтиране, за работа, преместване и има способността да се използва както като мобилно, така и като стационарно устройство. Има потенциал за обработване на различните видове лампи като живачно парни лампи, метално халогенни лампи, лампи с високо налягане на натрий, дъговидни тръби и CFL's.

След трошача, продуктите могат да се обработят пряко в един от MRT дестилаторите или, ако е необходимо, различните материали могат да бъдат извлечени преди дестилация.

MRT and Arcon company logos