BG ENBG
 
 
 

MRT Система за обръщане на варели

MRT Barrel Turning System

 

  Системата за обръщане на варели е предназначена за безопасно разтоварване на варели, съдържащи отпадъци на флуоресцентни тръби в MRT системи за трошене. Процесът е изцяло без прахов и не замърсява околната среда. Системата е лесна за употреба: необходимо е само операторът да зареди кофата в асансьора, който ще наклони варела и изпразни флуоресцентните отпадъци в MRT системата за трошене.Системата може да бъде пригодена да приема различни по вид и размери варели.
                                                                                                      

 

MRT and Arcon company logos