BG ENBG
 
 
 

Край Cut технологии (ЕКТ)

End Cut Machine

Концепцията крайно рязане/избутване на въздух е доказан метод за получаване на изключително чисто стъкло от рециклирането на лампи. Машините за "Крайно Рязане" на MRT предлагат висок капацитет и гъвкавост, което обуславя голямо търсене, както от рециклиращите фирми, така и от фирмите производители на лампи, които сами рециклират дефектните си продукти. Технологията "Крайно Рязане" на MRT за сепариране на различни по качество фосфорни прахове, стъкло и метали, е една от най-добрите на пазара.

Като допълнение към стандартните Машини за "Крайно Рязане", са налични разнообразни опции за да отговорят машините на различните клиентски изисквания.

 

КАК РАБОТИ МАШИНАТА ЗА КРАЙНО РЯЗАНЕ


В Машината за "Крайно Рязане" (МКР) се поставят различни по диаметър флуоресцентни лампи. Първо се премахват краищата на лампите и след това се почистват от фосфорната прах чрез струя въздух под налягане. За да се получи чисто фракция от стъкло е много важно да се постигне високо ниво на прецизност. Като индустриален лидер в тази технологията, MRT могат да предложат възможно най-чистото стъкло от процеса на рециклиране на лампи, благодарение на уникалният метод на продухване докато лампата е още в движение. Краищата на лампата, стъклото и отделената прах се събират. Като допълнителна полза, вече е възможно извлечената фосфорна прах да бъде използвана отново.

 

 

 

Техническа спецификация

 
Входящ материал Флуоресцентни Лампи
  Дължина на тръбата: 600 - 1800 mm
  Диаметър на тръбата: 16, 26, 38 mm
Изходен материал Стъкло,стъклена скрап, алуминиеви накрайници, флуоресцентен прах
Капацитет Д 5000 Лампи На час
Размери 4000 x 4000 x 2400 mm (Дължина x Широчина x Височина)
Електрическа връзка 400 V 50 Hz
Електрическа консумация Максимум 22 kW 

 

ОПЦИИ


СИСТЕМА ЗА ТРОШЕНЕ И ПРЕСЯВАНЕ НА НАКРАЙНИЦИ


Системата за Трошене и Пресяване на Накрайници разделя железните и алуминиевите компоненти от отпадното стъкло.


МАКСИМАЛНО ШИРОКА МАШИНА ЗА КРАЙНО РЯЗАНЕ


Максимално широката МКР позволява да се обработват по-големи лампи. Максималния размер на лампите при това разширение на машината е 2400 мм.


СИСТЕМА ЗА ЛИНЕЙНО ПРОГАРЯНЕ


Тази система реже лампите използвайки метода на термалния шок. Рязането на лампи посредством този метод прави възможно постигането на хомогенна и по-чиста фракция. За разлика от традиционният метод на рязане с диск, в този случай не остават следи от фино стъкло в праховата фракция.

 

MRT АНАЛИЗАТОР


MRT Анализаторът е система за засичане, която идентифицира и събира различните по качество фосфорни прахове, с цел тази прах да се използва отново. Анализаторът работи със Система за Линейно Прогаряне.

 

  Изтеглете брошура Машина за "Крайно Рязане" (482 KB) Get Adobe Reader

MRT and Arcon company logos