BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Рециклиране на луминесцентни тръби  

Рециклиране на луминесцентни тръби

Fluorescent Tube Recycling

Живакът е вещество, което продължава да замърсява гори и реки по целия свят, което води до сериозни щети върху нашата екосистема.

С цел да се предостави решение на този пробле м, Аркон и Системата MRT Ви предоставят най-изчерпателното и цялостно решение за рециклиране на замърсени с живак продукти. Тези продукти включват флуоресцентни лампи, батерии и продукти от електрически отпадъци.

 

РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ЖИВАКА СЕ СЪСТОИ ОТ ДВА ЕТАПА:

 

ЕТАП 1 - ОТДЕЛЯНЕ


Материалите от живачно-носещите лампи са отделени. Това може да се извърши с компактно устройство за трошене и отделяне или машина за крайно рязане, в зависимост от приложението и количеството отпадъци, което ще се преработва. 

 

ЕТАП 2 - ИЗВЛИЧАНЕ

 

Второ, живакът се извлича от отпадъчните материали чрез дестилация. За този процес предоставяме набор от патентовани MRT дестилатори:

  • Партидните дестилатори
  • непрекъснат поточен дестилатор


AОтново изборът зависи от приложението и количеството отпадъци, което ще се преработва.

 

 

MRT and Arcon company logos