BG ENBG
 
 
 
Начало / Приложения / Рециклиране на катодно лъчеви тръби  

Рециклиране на катодно лъчеви тръби


Cathode Ray Tube Recycling


В рамките на рециклиращата индустрия, MRT System International е призната като световен лидер в производството на системи за обработка и безопасно събиране на живак, оборудване за рециклиране на лампи и системи за отделяне CRT. Има два налични вида MRT CRT Сепаратори:


Всяка машина е приспособена за ефективно обработване на различни видове екрани и монитори, за да се постигне точно отделяне на панела и отводното стъкло.

 

CRT СЕПАРАТОР - ДИАМАНТЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РЯЗАНЕ

CRT Separator

  CRT Separator

Сепараторът MRT, използващ диамантена технология за рязане е висококапацитетна система за демонтаж на катодно лъчеви тръби от телевизионни екрани и компютърни монитори. Както всички останали продукти в системното портфолио на MRT, Сепараторът CRT работи безопасно, ефективно и в съответствие с най-стриктните екологични разпоредби.

Системата е полуавтоматично, надеждно и доходоносно решение. Използвайки двулостова режеща станция, Сепараторът има капацитет от повече от 45 CRT единици за час (в зависимост от размера на CRT). Когато се използва четирилостова режеща станция е възможно капацитетът да бъде увеличен с приблизително 50%. 

Сепараторът MRT CRT поддържа високо ниво на точност при рязане, отделя катодно лъчевата тръба на панела и отводното стъкло. В резултат на това е възможно да се добави повече рециклирано стъкло при разтапянето на стъклото, което спестява енергия и суров материал. С техническото познание и опит на MRT всяка единица може да бъде проектирана и изградена за индивидуалните нужди на потребителите.

 

  Изтеглете брошурата на CRT за рязане на диаманти (922 KB) Get Adobe Reader

 

CRT СЕПАРАТОР - ТЕХНОЛОГИЯ ЗА РЯЗАНЕ ЧРЕЗ РЕМЪК С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАРЯД

CRT SeparatorMRT Hot Band Auto Cutting Process

 

 

 

 

 

 


Сепараторът CRT, използващ технологията за рязане чрез ремък с електрически заряд е система за демонтаж на катодно лъчеви тръби чрез изкуствена топлинна тяга. Както всички останали продукти в системното портфолио на MRT, Сепараторът CRT работи безопасно, ефективно и в съответствие с най-стриктните екологични разпоредби. Технологията за рязане чрез ремък с електрически заряд подобрява прехвърлянето на топлина върху тръбата, достигайки точно отделяне. MRT предоставя два типа системи за рязане чрез ремък с електрически заряд: автоматична и ръчна.

 

  Изтеглете брошурата на CRT Hot Band (875 KB) Get Adobe Reader

MRT and Arcon company logos