BG ENBG
 
 
 

RedomaRedoma Recycling AB e основана през 1984 г. и в момента е един от водещите производители на малки и средни кабелни инсталации за рециклиране. Те успешно са инсталирали над 350 кабелни съоръжения с марката System Redoma.

Redoma предлага широка гама от малки и средни кабелни инсталации за обработка на всички видове кабели с капацитет от 150 кг/час до 1700 кг/ч, генериращи медни, алуминиеви и пластмасови гранули като краен продукт, както и олово, стомана и прах, както вторични продукти.