BG ENBG
 
 
 

MRT System International AB

MRT

От 1979 г.,MRT System International AB разработва технически решения за обработка на продукти, съдържащи живак. Днес тя е известна сред главните компании, занимаващи се с производство на лампи и управление на отпадъци като световен лидер в производството на живачни рециклиращи системи. Техният забележителен опит се гради на специалисти, работещи в сферата на осветителната индустрия, както и дългогодишна дейност в областта на рециклирането на флуоресцентни лампи и други отпадъчни продукти, съдържащи живак.

Мисията на MRT' е да осигури метод за възстановяване на живак по безопасен и ефективен начин. Широката гама продукти на MRT отговаря на най-строгите изисквания на производителите на продукти, съдържащи живак , както и на компаниите занимаващи се с управление на отпадъци и рециклиране.

Техните машини са разработени с идеята, вторичния продукт в най-голяма степен да бъде върнат в обработващата индустрия, от която са произлезли или да бъдат използвани в по-нататъшното рециклиране.

MRT се гордеят с разработването на подобрени технически решения и осигуряването на бърз и точен сервиз.