BG ENBG
 
 
 

IFE Aufbereitungstechnik GmbH

IFE

Основана през 1947 година като Институт за Технически Изследвания и Развитие, IFE сега е сред водещите световни производители на виброконвейери, сита и магнитни сепаратори.

През последните шест десетилетия, главните приоритети на IFE са били качество, надеждност, безопасност и търговска ефективност. На тази основа, както и поради непрекъснатите иновации, IFE се е утвърдила като водещ световен доставчик на машинни компоненти за индустрията, работеща с насипни материали.

Клиентите на фирмата са облагодетелствани от опита, който IFE е придобила в създаването на оборудване за различни приложения в различни индустрии. Този опит представлява двигателната сила за непрекъснатото подобряване на продуктите на фирмата. Дейността на фирмата в световен мащаб се подпомага от нейните търговски партньори - като Аркон, в Европа в цял свят.