BG ENBG
 
 
 

Eldan Recycling A/S

Eldan

Eldan Recycling A/S е лидер в областта на рециклирането от нейното откриване през 1956. Eldan превърна продължаващото техническо развитие на машини и методи за извършване на преработка на скрап от цветни метали, автомобилни гуми и други материали, в ефективен и печеливш бизнес.

Eldan Recycling A/S е една от малкото компании, доставящи оборудване за рециклиращата индустрия, които имат собствена производствена база. Това позволява информацията да бъде предавана бързо и точно между отделите на компанията, поради което осигурява качество на продукта и гъвкавост на производството.

В тяхната фирмена история присъстват повече от 590 системи и 5000 отделни машини, доставени на пет континента. Те предлагат пълен пакет от услуги, вариращи от дизайн и производство до доставка, инсталация и сервизно обслужване.

Eldan Recycling предлага рециклиращо оборудване за:

 • Скрап от кабели и проводници
 • Подземни кабели
 • Силиконови кабели
 • Електронна скрап
 • Смесена скрап
 • Алуминиева скрап
 • Магнезий
 • Отпадни автомобилни гуми
 • Твърди Битови отпадъци (MSW)
 • Нарязани леки фракции (SLF)
 • Излезли от употреба превозни средства (ELV)
 • Промишлени отпадъци
 • Хладилници